top of page
Erken
Erken_nordsidan.JPG

Upplands största sjö till volymen, 23 km2 stor och med ett maxdjup på ca 22m, omges till stora delar av vildmarksliknande skog med stort inslag av blockterräng. På kortfiskeområdena finns det mängder av intressanta stengrynnor och branter att fiska vid men även fiske vid de långsträckta vassarna kan ge fantastiskt gäddfiske!

I Erken riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös men även fiske efter de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, kan göras med framgång. Möjligheterna att fiska från land är begränsad men kan göras vid några platser på den norra stranden, från Rörvik till Hasselhorn och från stränderna inne i Svanbergaviken. Vid ”Rumpudden”, mellan Rörvik och Hasselhorn, finns 2st vindskydd med grillplatser.


Allmän och bomfri sjösättningsramp finns vid Vikingabyn, Svanberga! Parkera INTE vid vändplanen, vid entrén till Vikingabyn, utan parkering ska endast göras på infartsängen! Bomfri ramp innebär att den är öppen men både Svanberga båtförening och Norrtälje SF ser gärna att en avgift om 100 kr, alternativt ett säsongskort om 500 kr, betalas som bidrag för öppenhållande och underhåll av rampen (inget som kommer kontrolleras men som görs av seriös användare)! Följ instruktionerna på plats!

Fiskekort för Erken, köper du på www.ifiske.se, eller hos Claes Jansson i Svanberga tel mobil: 070-883 75 34 Hem: 0176-22 91 79

Kostnad Veckokort 100, Årskort 300, Familjekort 400

Ungdomar t.o.m 15 år fiskar gratis 

iFiske.png
bottom of page