top of page

Om Oss

Den 20:e maj 1976 samlades ett antal fiskeentusiaster i Roslagsskolans lokaler för att om möjligt bilda en fiskeklubb som skulle organisera de fritidsfiskare i Norrtälje kommun som var intresserade av tävlingsfiske.


11 deltagare hade hörsammat en kallelse som utgått via en annons i Norrälje tidning. Vi kunde på så sätt börja vårt arbete med att utse styrelse och den kom att bestå av ordförande Ivar Bengtsson, sekreterare Rolf Jonsson, kassör Rune Bergvist, vise ordförande Lennart Ekengren samt en styrelseledamot utan speciell funktion; Winfried Lambertz.

I de första och ännu idag rådande klubbstadgarna belsutades att:
* Bidraga till fiskets utveckling som sport och rekreationsform och att befrämja fiskevård och fritidsfiske.
* Vidare att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fiske och fiskevattnens rationella utnyttande och att genom ungdomsverksamhet stimulera sportfiske och naturintresse bland ungdomar.
* Att verka för naturvett liksom respekt för andras rätt.
* Att verka för gott kamratskap mellan vår klubb och övriga klubbar samt fria fritidsfiskare till fromma för god trivsel på fiskevatten.

Beslut togs om att vi skulle gå med i fritidsfiskarnas nationella organisation.
Klubben som fick namnet Rospiggarna har alltså verkat i 34 år i år 2010. Under dessa 34 år har vi deltagit i tävlingar här i Roslagen och i distriktet samt runt om i landet i pimpel och mete med många deltagare och stor entusiasm.Någon gång på 90-talet beslutades om ett samgående mellan Rospiggen och Norrtälje fiskevårdsförening, dels därför att det var onödigt med två föreningar med i stort sett samma intresse och dels för att vi då slapp två styrelser där det före sammangåendet satt mest medlemmar från Rospiggen i båda styrelserna. Samtidigt kom då Rospiggen att förfoga över kommunens vatten.

Vid samgåendet bildades en ny klubb i Norrtälje som fick namnet Norrtälje Sportfiskare. Nu fick vi ett större ansvar och vi måste därför tänka mer framåt. Vi skaffade en större klubblokal som vi nu huserar i och vi bildade sektioner för tävlingsfiske; ungdomssektionen samt en miljösektion. Miljösektionen har många uppdrag bland annat utplantering av öring i Norrtäljeån, Bergshamraån och Penningbyån. Även vattenkontroll samt årensningar i Norrtäljeån ingår i miljösektionens uppdrag. Även en del mindre bäckar har fått utsättning av öring.
Vi har också båtar till utlåning i Lommaren, Limmaren samt i Erken.

Rolf Jonsson, sekreterare

inline_image_preview_edited_edited.jpg
bottom of page