top of page

Våra Vatten & Fiskekort

Erken_edited.jpg

Erken

I Erken riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös men även fiske efter de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, kan göras med framgång.

Frötuna-Kyrksjön.jpg

Frötuna-Kyrksjö

I Frötunasjön riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året och speciellt pimpelfiske kan ge goda resultat. Även de vanligaste karpfiskarna förekommer.

Lommaren.jpg

Lommaren

I Lommaren riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året. Många av sjöns stora abborrar vandrar upp till Lommaren från havet efter leken via Norrtäljeån.

Malstasjön.jpg

Malstasjön

I Malstasjön riktas fisket främst in på abborre, gädda året runt och de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

Limmaren.JPG

Limmaren

I Limmaren riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös och under vintern kan man ha framgång vid pimpelfiske eller ismete. De vanligaste karpfiskarna finns också i mängder.

Rimbo Långsjö.jpg

Rimbo Långsjö

I Rimbo Långsjö riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året och de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

Norrtäljeån2.jpg

Norrtäljeån

I Norrtäljeån riktas fisket främst in på regnbågslax och öring. I den övre delen även gädda och abborre.

Fiskekort säljs främst via iFiske.se. Här hittar du även fiskereglerna, fångstrapporter och kartor.

iFiske.png
bottom of page