top of page
Rimbo Långsjö
Rimbo Långsjö.jpg

Näringsrik och långsträckt sjö med mycket varierande stränder bestående av täta eller glesa och långsträckta vassar, sten och berghällar. Ett flertal grund och stenpartier förekommer.

I Rimbo Långsjö, och vid kommunens badplats i sjöns östra ände, finns det möjligheter att sjösätta båt. Tala med kommunen och visa hänsyn till badets gäster. Möjligheter till landfiske är i stort sätt obefintligt från den norra stranden men går delvis att genomföra på den södra stranden.

I Rimbo Långsjö riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året och de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

Fiskekort för Rimbo Långsjön köper du på www.ifiske.se eller  på Colorama i Rimbo.

Kostnad Veckokort 100, Årskort 300, Familjekort 400

Ungdomar t.o.m 15 år fiskar gratis 

iFiske.png
bottom of page