top of page
Malstasjön
Malstasjön.jpg

Näringsrik och relativt grund sjö som delvis omgärdas av branta berg och sluttningar och delvis av flackare stränder i anslutning till jordbruksmark. De grunda vikarna i väster och öster täcks till stor del av näckrosor från tidig sommar. Inga allmänna sjösättningsplatser finns men vid badplatsen, som är nåbar från Malsta Kyrkas parkering, kan man lätt nå sjön med kanadensare eller annan lättare farkost. Tala med kommunen och visa hänsyn till badets gäster. Landfiske är i stort sätt obefintligt men kan göras vid de utstickande uddarna i sjöns södra del, Degaröviken.

I Malstasjön riktas fisket främst in på abborre, gädda året runt och de vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

Fiskekort för Limmaren, Lommaren, Kyrksjön, Maltasjön och del i Norrtäljeån köper du på www.ifiske.se.

Kostnad Veckokort 100, Årskort 300, Familjekort 400

Ungdomar t.o.m 15 år fiskar gratis 

iFiske.png
bottom of page