top of page
Frötuna-Kyrksjö
Frötuna-Kyrksjön.jpg

”Frötunasjön” skiljer sig avsevärt i karaktär jämfört med de övriga vattnen i kortfiskeområdet. Sjön omgärdas delvis av branta berg och sluttningar och delvis av flackare stränder i anslutning till jordbruksmark. Sjöns djupförhållanden blir därefter och bottnen sluttar på vissa ställen mycket kraftigt. Strändernas består delvis av sten och berghällar men även av både glesa och täta vassar. Ett grund finns på området och ett maxdjup om ca 15m finns mitt i sjön. På sjöns norra strand finns det möjligheter att sjösätta en mindre båt. Platsen nås från gamla Norrtäljevägen.

Landfiske kan ske från utstickande uddar/berghällar i sjöns södra del, mot Lönnsvik, från både den västra och östra stranden. OBS!!! Uppmärksamma och respektera de gränser som skiljer kortfiskevattnet från Lönnsviks vatten- och fiskerättsägare och att det är strängeligen förbjudet att beträda privat mark och bryggor!! Utmärkning finns på både östra och västra sidan inåt Lönnsvik som består av vit/rödmålade skyltar (vitt=kortfiskevatten, rött=privatvatten)”.

 

I Frötunasjön riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året och speciellt pimpelfiske kan ge goda resultat. Även de vanligaste karpfiskarna förekommer.

Fiskekort för Limmaren, Lommaren, Kyrksjön, Maltasjön och del i Norrtäljeån köper du på www.ifiske.se.

Kostnad Veckokort 100, Årskort 300, Familjekort 400

Ungdomar t.o.m 15 år fiskar gratis 

iFiske.png
bottom of page