top of page
Lommaren
Lommaren.jpg

Näringsrik och långsträckt sjö med täta, långsträckta vassar. Grund och stenbottnar saknas helt men dock finns det partier på den södra stranden som består av sten och berg. Sjöns djupaste del, ca 7m, finns på området där sjön är som smalast.

I Lommaren, och vid Lommarbadet i sjöns östra ände, finns det möjligheter att sjösätta båt i anslutning till badets parkeringsplats. Möjligheter till landfiske är i stort sätt obefintligt men går att genomföras vid några allmänna bryggor i sjöns östra del.

I Lommaren riktas fisket främst in på abborre, gädda och gös under hela året. Många av sjöns stora abborrar vandrar upp till Lommaren från havet efter leken via Norrtäljeån, blir sedan kvar tack vara den goda tillgången på föda och kan bjuda på riktiga huggsexor vinter som sommar! De vanligaste karpfiskarna, som är typiska för sjöar i odlingslandskapet, finns också i stora mängder.

Fiskekort för Limmaren, Lommaren, Kyrksjön, Maltasjön och del i Norrtäljeån köper du på www.ifiske.se.

Kostnad Veckokort 100, Årskort 300, Familjekort 400

Ungdomar t.o.m 15 år fiskar gratis 

iFiske.png
bottom of page