top of page
Norrtäljeån
Norrtäljeån3_edited.png

Från sjön Lommaren i väster rinner Norrtäljeån igenom Norrtälje stadskärna tills den slutligen mynnar i Norrtälje hamn. Åns stränder är från den övre delen och ned till ”Gamla Elverksbron” relativt lättillgänglig och består i huvudsak av en bård med al, ask och lönn. Bitvis berörs den övre sträckans norra strand av privata tomter och på den övre sträckans södra strand berörs privata tomter i mindre utsträckning. All tomtmark är naturligtvis förbjuden att beträda!! Åns lopp är på den övre sträckan i stort sätt lugnflytande.

Den mellersta delen av ån från strax uppströms ”Gamla Elverksbron” och ned till bron vid Åtellet, ”Flugfiskesträckan”, faller ån ut ca 3m vilket naturligt skapar ett lopp från svagt till hårt strömmande partier under medelvattenflöde. Efter längre regnperioder kan flödet bli mycket högt vilket gör att vissa delar i den mellersta sträckan blir olämplig att vada i. Stränderna längs den mellersta delen består huvudsakligen av hårdlagda ytor som gör tillgängligheten minimal vilket kräver vadning. Vadning sker endast från en sida!! Följ anvisningarna!!

Åns nedre del sträcker sig från bron vid Åtellet och ut till dykdalberna i Norrtälje hamns inlopp, som ligger i jämnhöjd med havspiren. Stränderna längs den nedre delen består huvudsakligen av hårdlagda ytor. Tillgängligheten är mycket god!

Fiskekort för flugfiske i Norrtäljeån köpes på www.ifiske.se.

Kostnad Dagskort 200

Årskort 900 

Juniorer årskort 300

iFiske.png
bottom of page